Sunday, July 4, 2010

Selayang Pandang, Kesultanan Negeri Pahang

Cikal bakal berdirinya Kesultanan Pahang berasal dari Negeri Pahang. Diperkirakan negeri ini sudah berdiri sejak zaman neolitik (zaman peralihan dari batu ke tembikar atau zaman batu baru).

Berdasarkan bukti-bukti arkeologis prasejarah yang diteliti oleh sejumlah arkeolog di gua-gua batu, gunung-gunung, tempat-tempat yang berdekatan dengan sungai, tanah pertambangan lama, dan juga di tanah lapang, maka dapat ditelusuri eksistensi negeri ini. Benda-benda kuno yang ditemukan di tempat-tempat itu adalah berupa batu, tembikar, perunggu, dan besi kuno buatan manusia zaman purbakala. Di tempat-tempat tersebut juga terdapat komplek Gunung Senyum, Gua Tongkat, Gua Kecil, Gua Cintamani, Gua Bama, Gua Kota Gelanggi, dan Sungai Tembeling.

Ada bukti-bukti lain yang dapat dijadikan sumber, yaitu catatan-catatan para pengembara asing yang berkelana di Negeri Pahang ini, misalnya catatan Chau Jou-kua (1225 M), catatan Fei Shien (1436 M), dan catatan Prapanca dalam kitab Nagarakertagama (1365 M), yang masing-masing menyebutkan nama Pahang sebagai sebuah negeri.

Sejarah berdirinya Kesultanan Pahang dapat diperkirakan sekitar tahun 1470. Kesultanan ini bermula dari kehadiran dan pengaruh bangsa Khmer di Kamboja. Nama ini juga dikaitkan dengan kehadiran bangsa Sukhotai di Thailand yang pernah menguasai Kerajaan Ligor di Thailand Selatan yang dilanjutkan dengan menguasai negeri-negeri di separuh bagian Semenanjung Malaysia, yaitu Pahang, Perak, Terengganu, Kelantan, Kedah, dan Perlis. Bangsa ini mengutus wazir-nya (pembantu raja) di Kerajaan Siam, Pahang, yang bernama Maharaja Dewa Sura untuk memerintah Negeri Pahang pada saat itu. Namun, pemerintahan Maharaja Dewa Sura dapat dikalahkan oleh Sultan Mansor Shah (Sultan Melaka).

Setelah Wazir Maharaja Dewa Sura di Kerajaan Siam meninggal, dalam waktu beberapa lama Negeri Pahang tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ada rajanya. Akhirnya, Sultan Mansor Shah memerintahkan Seri Bija Diraja sebagai wakilnya untuk memerintah Negeri Pahang. Setelah Seri Bija Diraja tidak lagi memimpin, Sultan Mansor Shah mulai berpikir keras tentang siapa yang pantas memerintah Negeri Pahang agar kepemimpinan di negeri ini tidak kosong lagi. Ia pernah berpikir bahwa kedua anaknya yang bernama Raja Ahmad dan Raja Muhammad sebaiknya memimpin Negeri Pahang. Kedua anaknya tersebut pernah membunuh anak Bendahara Tun Besar dalam sebuah permainan rakyat. Sultan Mansor Shah menyayangkan perbuatan mereka. Padahal, keduanya direncanakan akan memimpin Negeri Pahang.

Sultan Mansor Shah tidak memiliki alternatif lain. Ia memerintahkan Raja Muhammad untuk menggantikan posisinya sebagai sultan. Raja Muhamamad sebenarnya adalah anak angkat dari Sultan Mansor Shah karena ia merupakan putra dari Maharaja Dewa Sura. Raja Muhammad tetap dipercaya memegang tapuk kekuasaan kesultanan karena memang penunjukan terhadap dirinya sudah tepat, meskipun ia bersama saudara angkatnya telah terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap anak Bedahara Tun Besar. Sultan Muhammad Shah akhirnya ditetapkan sebagai Sultan I di Kesultanan Pahang. Sejak saat itu nama Kesultanan Pahang resmi digunakan, tidak lagi kerajaan.

Kesultanan Pahang sering disebut dengan sebutan Kesultanan Pahang Darul Makmur. Asal usul nama Pahang dapat ditelusuri melalui berbagai sumber. Orang-orang Tionghoa biasanya menuliskan kata Pahang dengan berbagai tulisan, yaitu Pang-Hang, Peng-Heng, Pang-Heng, Pong-Fong, Phe-Hang, Pang-Kang, dan lain-lain. Pada tahun 1225, Chao Ju-Kua mengarang sebuah buku bernama Chu-Fan-Chi. Ia menyatakan bahwa di antara beberapa negeri yang pernah ditaklukkan San-Fo-Chi adalah negeri yang bernama Peng-keng. Negeri ini kemudian dikenal sebagai Negeri Pahang.

Orang-orang Arab dan Eropa menyebut kata Pahang dengan sebutan Pam, Pan, Phang, Paam, Pao, Paon, Phaan, Paham, Fanhan, Phang, dan Pahagh. Ada sumber yang menyebutkan bahwa kata Pahang berasal dari bahasa Siam yang asli terjemahannya adalah timah. Sebab, menurut cerita, masyarakat Siam pernah mendiami suatu negeri yang terkandung di dalamnya biji timah, terutama di wilayah Sungai Tembeling. Nama Kesultanan Pahang Darul Makmur berasal dari cerita orang-orang Melayu zaman dahulu bahwa ada di Sungai Pahang yang berhadapan dengan Kampung Kembahang terdapat sebuah pohon kayu mahang yang konon berasal dari Negeri Pahang Darul Makmur.

Jadi, nama Pahang kemudian dikenal dengan nama Negeri Pahang Darul Makmur. Nama kuno untuk negeri ini adalah Pahang Inderapura.

Silsilah Kesultanan Pahang adalah sebagai berikut:
1. Maharaja Dewa Sura (sebelum 1470)
2. Sultan Muhammad Shah atau Sultan Pahang I (1470-1475)
3. Sultan Ahmad atau Sultan Pahang II (1475-1497)
4. Sultan Abdul Jamil atau Sultan Pahang III (1511-1512)
5. Sultan Mansor Shah I atau Sultan Pahang IV (1497-1515)
6. Sultan Mahmud atau Sultan Pahang V (1515-1530)
7. Sultan Muzaffar atau Sultan Pahang VI (1530-1540)
8. Sultan Zainal Abidin atau Sultan Pahang VII (1540-1555)
9. Sultan Mansor II atau Sultan Pahang VIII (1555-1560)
10. Sultan Abdul Jamal atau Sultan Pahang IX (tidak diketahui datanya)
11. Sultan Abdul Kadir Alauddin Shah atau Sultan Pahang X (...-1590)
12. Raja Ahmad atau Sultan Pahang XI (1590-1592)
13. Sultan Abdul Ghafur Mohaidin Shah atau Sultan Pahang XII (1592-1614)

Periode Pemerintahan
Sultan Muhammad Shah atau Sultan Pahang I memerintah Kesultanan Pahang sejak tahun 1470 hingga tahun 1475. Setelah dirinya mangkat, ia diberi gelar dengan Marhum Langgar. Pada masa pemerintahan ini, terjadi suatu polemik di mana Raja Ahmad, saudara Sultan Muhammad Shah, tidak puas dengan penunjukkan Raja Hussain, yang merupakan adik tiri mereka berdua, sebagai Sultan Melaka. Kekecewaan ini menyebabkan Raja Ahmad mengungsi ke hulu Pahang.

Pada tahun 1475, Raja Ahmad akhirnya dapat meraih tampuk kepemimpinan Kesultanan Pahang sebagai Sultan Pahang II. Setelah mangkat pada tahun 1497, ia diberi gelar Marhum Sheikh. Setelah masa Sultan Ahmad, kursi kepemimpinan Sultan Pahang pernah dipimpin dalam dua bentuk kepemimpinan. Pada tahun 1947, adik Sultan Abdul Jamil, Sultan Mansor Shah I terlebih dahulu memimpin kesultanan ini.

Nama Sultan Mansor Shah I belum tercatat sebagai Sultan Pahang III karena mungkin pada saat itu ia hanya menjadi “sultan demisioner”. Pada tahun 1511, kekuasaan kesultanan secara resmi kemudian dipegang oleh Sultan Abdul Jamil. Ia diangkat sebagai Sultang Pahang III. Sultan ini disebut-sebut pernah bertunangan dengan Tun Teja. Pada tahun 1512, ia turun dari tahta kekuasaan karena kecewa dan pergi ke Lubuk Pelang. Setelah mangkat, ia diberi gelar Marhum Ziarat.

Sultan Mansor Shah I melanjutkan kembali kepemimpinan kakaknya pada tahun 1512. Menurut catatan sejarah, ia adalah Sultan Pahang IV. Kepemimpinannya berlangsung hingga tahun 1515. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa sejak tahun 1497, ia pernah memimpin Kesultanan Pahang sebelum dipimpin oleh kakaknya, Sultan Abdul Jamil. Namun, tidak ada data yang jelas mengungkap hal ini. Sultan Mansor Shah I meninggal pada tahun 1515 karena dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Ia dibunuh karena dianggap memiliki skandal dengan janda ayahnya sendiri, Sultan Ahmad.

Sultan Mahmud menggantikan Sultan Mansor Shah I menjadi Sultan V (1515-1530). Menurut catatan sejarah, pada tahun 1522, ia pernah membunuh dua orang kapten dan 80 prajurit Portugis utusan Alfonso de Albuquerque yang datang ke Kesultanan Pahang. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud, Kesultanan Pahang bekerjasama dengan Kesultanan Bentan menyerang bala tentara Portugis di Sungai Muar. Pada tahun 1526, Sultan Mahmud memerintahkan untuk mengirimkan 2000 prajurit untuk membantu Kesultanan Bentan yang diserang oleh bala tentara Mascarenhas. Ketika mangkat pada tahun 1530, Sultan Mahmud diberi gelar Marhum Di Hilir.

Sultan Muzaffar menggantikan posisi Sultan Mahmud sebagai Sultan Pahang VI pada tahun 1530. Ia meninggal pada tahun 1940 karena dibunuh oleh Khoja Zainal, duta Brunei di Kesultanan Pahang. Menurut cerita, Sultan Muzaffar dibunuh karena telah berselingkuh dengan istri Khoja Zainal. Setelah mangkat, Sultan Muzaffar diberi gelar Marhum Tengah.
Sultan Zainal Abidin menggantikan posisi Sultan Muzaffar sebagai Sultan Pahang VII pada tahun 1540. Sikap penuh perjuangannya terlihat ketika pada tahun 1550 ia memerintahkan bawahannya untuk mengirimkan bantuan berupa sejumlah pasukan kepada Kesultanan Johor dan Kesultanan Perak yang pada saat itu mengepung Kesultanan Melaka. Ketika mangkat pada tahun 1555, ia diberi gelar Marhum Di Bukit.

Sultan Mansor II kemudian menggantikan posisi Sultan Zanal Abidin sebagai Sultan Pahang VIII (1555-1560). Setelah mangkat, ia diberi gelar Marhum Syahid. Pengganti dirinya adalah adiknya sendiri, yaitu Sultan Abdul Jamal sebagai Sultan Pahang IX. Namun, catatan sejarah tentang sultan yang satu ini tidak jelas menyebutkan kapan ia mulai berkuasa dan kapan ia mangkat. Ada perkiraan bahwa ia mangkat karena dibunuh, namun tidak diketahui data siapa yang membunuhnya dan dalam kasus apa.

Sultan Abdul Kadir Alauddin Shah kemudian menjadi Sultan Pahang X. Tidak ada data yang menyebutkan kapan ia mulai berkuasa. Ketika mangkat pada tahun 1590, ia digantikan oleh Raja Ahmad sebagai Sultan Pahang XI yang memerintah hingga tahun 1592.

Pada tahun 1592, Sultan Abdul Ghafur Mohaidin Shah menjadi Sultan XII. Ia dikenal sebagai sultan yang memberlakukan Hukum Kanun Pahang (HKP). Pada tahun 1612, ia pergi ke Brunei, dan pada akhirnya menikah dengan Puteri Patani, puteri dari Raja Brunei. Namun ternyata ia tidak tinggal lama di Brunei karena pada tahun 1613 ia kembali ke Kesultanan Pahang dengan alasan bahwa negerinya sedang dilanda kemiskinan, kekeringan, kebakaran, dan persengkataan antar masyarakat. Ia mangkat pada tahun 1614 karena dibunuh oleh seseorang (yang tidak diketahui datanya).

Sultan Abdul Ghafur merupakan sultan terakhir di Kesultanan Pahang. Sepeninggalan dirinya, boleh dikatakan bahwa kesultanan ini mengalami krisis eksistensi. Sejak tahun 1614, kesultanan ini dipenuhi dengan konflik terbuka, seperti perebutan kekuasaan antara Raja Abdullah (anak Sultan Abdul Ghafur) dengan Raja Bujang. Kesultanan ini juga pernah diserang oleh Kesultanan Aceh. Pada tahun 1617, Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam berhasil menaklukkan Kesultanan Pahang. Ia membawa Raja Ahmad (Sultan Pahang XI) dan anaknya Raja Mughal ke Aceh.

Berdasarkan rentetan peristiwa sejarah tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa Kesultanan Pahang eksis selama 144 tahun atau selama hampir satu setengah abad, yaitu antara tahun 1470 hingga tahun 1614. Setelah tahun 1614, belum ditemukan catatan sejarah yang menuliskan bagaimana perkembangannya. Namun, hingga kini Kesultanan Pahang tetap eksis. Hanya saja, sistem administrasinya telah disesuaikan dengan perkembangan tata politik modern, meski masih bernuansa monarkhi.

0 comments:

Post a CommentJika anda memiliki akun di facebook, silahkan klik tombol FOLLOW THIS NETWORK di atas, atau klik di sini. Jika diminta, loginlah seperti biasa. Lalu klik tombol FOLLOW. Tunggu beberapa saat sampai notifikasi kofirmasi muncul, saat mana anda dapat segera logout. Satu klik dari anda sangat berarti bagi blog ini. Atas semua sumbangsih yang telah diberikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesarnyaKLIK DI SINI UNTUK MELIHAT DAFTAR SELURUH ARSIP